skip to Main Content

Tone Bryn

Vårutvikling i bikuben

Om våren dør vinterbiene og det er viktig med nye bier for å holde liv i bie-samfunnet. Sommerbiene lever biene…

BeeKi har flyttet til nye, flotte lokaler

Roen har senket seg for biene og birøkten. Honningen er slynget, rørt, tappet på glass og fått påklistret etiketter. Biene…

Back To Top
Search