skip to Main Content

Forskjell mellom flytende og kremet honning

Mange har registrert at honning kan ha forskjellig konsistens. Noen honninger kan være flytende og andre er krystalliserte. Hvorfor er det sånn?

Konsistensen på honning påvirkes av sukkerartene i nektaren som biene sanker. Honning består av mange forskjellige sukkerarter, hovedsakelig fruktose og glukose. Disse sukkerartene har forskjellige krystalliseringsegenskaper. Noen krystalliserer ikke i det hele tatt (fruktose), mens for eksempel glukose kan krystallisere veldig raskt.

Når honningen krystalliserer seg kan vi se og kjenne krystallene i glasset. Vi vil få en annen opplevelse av honningen når vi spiser den.

Temperatur viktig
Dannelsen av glukosekrystallene er avhengig av flere forhold. Blant annet er temperatur en viktig faktor. Forholdet mellom mengden glukose og fruktose er også med på å påvirke krystalliseringsprosessen.
Et lavt fruktoseinnhold i forhold til glukose gjør at honningen vil krystallisere. Der det er mer fruktose enn glukose forhindres krystalliseringen og honningen holder seg flytende.

Holder seg flytende
Akasiehonning vil kunne holde seg flytende i mange år på grunn av det høye fruktoseinnholdet i akasieblomstens nektar. Av norsk honning er det hovedsakelig bare klokkelyng- og blåbærlyng honning som holder seg flytende over tid.
I de fleste tilfeller vil norsk honning krystalliseres pga den naturlige sammensetningen av sukkerarter i nektaren i den norske floraen (mer glukosen enn fruktose).

Dersom honningen får krystallisere ukontrollert vil det dannes store og grove krystaller i honningen Det er derimot mulig å få honningen flytende igjen ved å varme den til 37°C.
«Rett krystallisering» gir en god konsistens og er et viktig kvalitetstegn. Vår honning er kaldrørt under kontrollerte betingelser. Ved å følge nøye med har vi kunnet styre krystalliseringsprosessen. Dette har gitt en finkrystallisert honning med fløyelsesmyk, glatt og kremet konsistens.

Back To Top
Search