skip to Main Content

Salgsbetingelser

1. Partene

Selger er BeeKi AS, Postboks 6, 1378 Nesbru, post@beeki.com, +47 400 66 313, NO926 677 810MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift (15% for honning) dersom ikke annet er oppgitt. Det totale beløpet for bestillingen kommer frem før betaling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (inkl. frakt etc.).
Du kan enkelt velge mellom 3 betalingsløsninger
Vipps
Betale med kort
Faktura (Collector)

3. Produktinformasjon

Alle varer er oppgitt i NOK, og selges i sin helhet. Totalkostnaden for handelen vil fremkomme i kassen før betaling og vil inkludere alle utgifter og fraktkostnader. Vi bruker de mest kjente betalingsløsningene.

4. Frakt og levering

Våre varer sendes med Postnord og Bring.
Foreløpig leverer vi kun til Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen).
Fraktkostnader i Norge: kr 65,-
Gratis frakt i Norge ved kjøp over kr 800,-
Bestillinger kan hentes på vårt kontor på Helsehjørnet i Fekjan 7b, Nesbru uten ekstrakostnad. Tidspunkt for opphenting må avtales på e-post eller telefon.
E-post: post@beeki.com, Telefon: +47 400 66 313

5. Leveransevilkår

Vår ordrebehandlingstid er normalt 1-5 virkedager. Det vil si tiden det tar fra vi har mottatt ordren din, til den er ferdig pakket og klar for henting eller sending. Periodevis kan det oppstå ekstra stor ordreinngang, og vi vil trenge et par virkedager ekstra.
Dersom din bestilling er for stor til å sendes til postkassen din vil du motta sporingsnummer i en separat e-post. Når pakken er sendt fra oss, tar det normalt 1-3 virkedager på å få pakken frem til midt-, sør-, vest- og østlandet. Bor du langt nord må du beregne 3-4 virkedager.

Dersom du ikke har mottatt varene dine innen 10 dager er det fint om du kontakter oss. Pakker som kan leveres hjem i postkassen vil normalt ankomme raskere enn større forsendelser som kan hentes på nærmeste postkontor.
Kjøperen er ansvarlig for at korrekt navn, adresse og mobilnummer blir oppgitt ved bestilling. Uavhentede pakker blir sendt i retur til oss. BeeKi AS forbeholder seg retten til å fakturere kunden for kostnader for returfrakt på opp til kr 250,-. Kunden må betale ny frakt dersom varer skal bli sendt på nytt. Vi dekker ingen økonomiske tap kunden måtte ha i dette tilfellet.

6. Angrerett

Honning
Angrerettloven om krav til å returnere vare kjøpt i nettbutikken gjelder ikke for honning da andre regler gjelder for matvarer. Dersom du derimot ikke har åpnet pakken og den er i sin fulle stand, kan den returneres og kjøper kan få returnert pengene for varen. Kjøper betaler fraktkostnader for retur på opp til kr 250,-. Send oss eventuelt en e-post til post@beeki.com

7. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

8. Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9. Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10. Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.»

11. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Kontaktinformasjon:
Organisasjonsnummer: 926 677 810
E-post: post@beeki.com
Telefon: +47 400 66 313

Besøksadresse: Helsehjørnet Fekjan 7B, 2. etasje 1394 Nesbru
Postadresse: Postboks 6 1378 Nesbru

Vi håper du blir fornøyd med varene!

Back To Top
Search