skip to Main Content

Vårutvikling i bikuben

Det er et godt tegn når biene kommer med fargerike ben; det at biene henter pollen er nemlig tegn på at dronninga har begynt å legge egg.

Om våren dør vinterbiene og det er viktig med nye bier for å holde liv i bie-samfunnet. Sommerbiene lever biene ca 3 uker, mens vinterbiene, som blir født på høsten, bør leve helt til de har fått ammet nye bier.

Det er viktig å holde varmen i bifolket og da er de avhengig av mange bier. Biene går ikke i dvale om vinteren slik veps og flere andre insekter gjør, men de sitter i en klase for å holde varmen og beskytte dronninga si. Selv om det er 20 kuldegrader ute kan det være 20-25°C i midten, mens i ytterkanten synker temperaturen til 8-9°C. I midten av klasen sitter dronninga og de unge, mest verdifulle biene mens de eldste sitter ytterst.  Antakelig sirkulerer de på en systematisk måte for å overleve i kulden.

Biene spiser mat gjennom hele vinteren, og varmen i kuben skapes ved forbrenning av karbohydrater, og ved at biene vifter med vingene.

Siden den norske vinteren er så lang for biene innvintres de hovedsakelig med sukker. Dette sukkerfôret er et rent produkt, og risiko for forurensning, sykdommer og dermed vintertap reduseres i forhold til om de skulle spist bare honning. Vi liker likevel å gi biene litt sommerhonning i tillegg for å sikre at de får nødvendige næringstoffer.

Biene kvitter seg ikke med avfall når de sitter inne på vinteren, og opptil 46% av bienes vekt kan bestå av avføring (ref Ingar`sis birøkt). Den første dagen med over 9°C og solskinn tar de sesongens første flyvetur, sin renselsesutflukt, og tømmer tarmen.

Det er alltid spennende om bikubene har overlevd vinteren. Det er flere stressfaktorer, blant annet mus og kjøttmeis. I vinter fant jeg en død kjøttmeis sammen med noen døde bier under en av bikubene på Asker museum. Kjøttmeisen er blant våre mest intelligente fugler og de spiser bier. De kan lokke biene ut av kuben ved å banke på kassen helt til biene kommer ut for å se hva som skjer, og for å forsvare bikuben sin. Mange bier kan da ende opp som meisemat eller de kan dø av kulde i snøen.

Vi gleder oss over varmere temperaturer fuglekvitter, blomstring – og en ny sesong med biene.

Varm hilsen fra Tone B

Ref: Ingar´sis birøkt; Roar Bee Kirkevold

Back To Top
Search